Formulier Herroeping

Modelformulier voor herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Dit recht bestaat echter alleen in geval van een internetaankoop. Bij een aankoop in de winkel geldt er geen herroepingsrecht.

van der plaats Webwille
Inthiemasingel 5
8711BN Workum

Herroeping: [BESTELNUMMER]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (DD-MM-YYYY):     Ontvangen op (DD-MM-YYYY):     Bestelnummer:

                                                  |                                                       |                                        

                                                  |                                                       |                                        

                                                  |                                                       |                                        

                                                  |                                                       |                                        

                                                  |                                                       |                                        

 

Naam consument:                                                      

Adres consument:                                                      

IBAN consument:                                                      

 

Datum van ondertekening:                                                                                        Handtekening (n.v.t. voor digitale herroeping)

 

                                                                                                                                                                                                                                

Winkelwagen
Scroll naar top